Perfil d’Inserma dins el món industrial


Desde la nostra implantació dins el món industrial fa més de 20 anys, hem realitzat un gran nombre d’instal.lacions a pràcticament tots els segment de la indústria.
A continuació us mostrem una síntesi de les instal.lacions realitzades al llarg de tots aquests anys:

Indústria Ceràmica:

 • CERAMICA PIERA, S.L.
 • CERAMICAS PIEROLA, S.L.
 • CERAMICA SAN GENIS, S.A.
 • TALLERES FELIPE VERDES, S.A.

Indústria Siderometalúrgica:

 • FUNDICIONES DE ODENA, S.A. (FUNOSA)
 • FUNDICIONES DUCTIL FABREGAS, S.A.
 • EUROPERFIL, S.A.
 • METALPERFIL, S.A.
 • SOLIDPERFIL, S.L.
 • M. CODINA, S.A.
 • FILINOX, S.A. / FLEXINOX, S.A. / LOGINOX, S.A.
 • XAVIER BISBAL S,L

Indústria Papelera:

 • J. VILASECA, S.A.
 • SCA HYGIENE PAPER ESPAÑA S.L.
 • AHLSTROM BARCELONA, S.A.
 • IBERICA DEL PAPEL, S.A.
 • GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A.
 • GUARRO CASAS, S.A.
 • EUROTISU, S.A.
 • MB PAPELES ESPECIALES,S.A.
 • PAPELERA RIUDEVITLLES, S.A.
 • PAPELERA MUNNE, S.A.
 • PAPELERA ESTEVE, S.A.
 • UNION INDUSTRIAL PAPELERA, S.A.

Indústria Curtidos:

 • CURTIDOS BADIA, S.A.
 • ACABADOS DE LA PIEL OCAÑA, S.L.
 • FONT PALOMAS, S.A.
 • INDUSTRIAL IGUALADINA, S.L.
 • TONI PELL, S.A.

Indústria Tèxtil:

 • INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.
 • DELASFIL, S.A.
 • DEPUNT, S.A.
 • GAMMA TEXTIL

Indústria Automòvil:

 • COPO FEHRER BARCELONA, S.L.
 • GRUAU IBERICA, S.L.
 • F. SNOP DUNOIS ESPAÑA, S.A.
 • NEYR PLASTIQUES ESPAGNE, S.A.
 • HAYES LEMMERZ BARCELONA,S.L.U
 • SEAT (en representación de SCHNEIDER ELECTRIC)
 • FABRICA D’AUTOMOCIÓ UNIC S.L.
 • I.F.C Team (HBPO, FICOSA)

Indústria Alimentació:

 • MERITEM, S.A. (PAELLADOR)
 • PRODUCTOS AGRICOLAS MACASA, S.L.
 • RESTAURANTE GRAN MURALLA
 • MOBLES OLLE, S.L.
 • CEREALS DE L’ANOIA, S.L.

Indústria Carpinteria fusta/alumini:

 • FUSTERIA GRAELLS, S.L.
 • FUSTERIA IGUALADA, S.L.L.
 • ALCAAN, S.L.
 • ALUMINIS DE L’ANOIA
 • ALUMINIS I VIDRES CALULL,S.A.
 • KOMMAD, S.A.

Tallers de construcció de maquinaria

 • Construcciones Papeleras, S.L. (COPASA)
 • Precisió Mecànica SALMA, S.A.
 • Automatismos ARAIPIASA, S.L.
 • Automatitzacions I Mecanitzacions DJS S.S.L.

Obra Civil:

 • EMCOFA, S.A.
 • CONSTRUCTORA CALAF, S.A.
 • CONSTRUVALLS, S.A.

 

Els treballs realitzats a cada un d’aquests sectors de la industria han estat básicament els següents:

 • Diseny, muntatge i instal.lació de Quadres Generals de Distribució en Baixa Tensió.
 • Diseny, muntatge i instal.lació de Quadres de Maquinaria.
 • Diseny i implantació del sistema de control i visualització dels diferents elements de la maquinaria (PLC’S, Pantalles Tàctiles de Visualització i Control, SCADAS, etc.).
 • Estudi i implantació dels elements de camp pel control de la maquinaria, tals como sensors, finals de cursa, electrovàlvules, etc.
 • Muntatge i instal.lació de safates i tubs passacables tant per linies de potència com linies de maniobra.
 • Estesa i connexionat de linies elèctricas de potència i maniobra, connexionat de motors, transformadors, etc.
 • Posta en marxa de les instal.lacions.
 • Manteniment preventiu de les instal.lacions.
 • Reparació d’averies a les instal.lacions.
 • Instal.lació elèctrica i informàtica d’Oficines.
 • Instal.lació de climatització de naus i oficines.
 • Instal.lació d’il.luminació de naus i oficines.
Print Friendly and PDF