ENGINYERIA DE SOFTWARE


  • Integradors oficials de les millors Marques de Programari industrial, HMI, Scada ..
  • Desenvolupament de Software a mida amb els estàndards més coneguts (Delphi, Visual Basic, C Sharp, plataforma. Net) partim d’una àmplia llibreria de codi perfectament depurat i testat que hem anat estandarditzant al llarg dels anys.
  • Desenvolupament de drivers de comunicació per a equips no comercials i complexos.
  • Programació de sistemes automàtics (PLC’S, Variadors, Instrumentació etc.).
  • Programació d’aplicacions amb robots industrials.
  • Automatització de processos mitjançant Plc s (Siemens, Modicon, Telemecanique, Omron, etc.) I interactivitat amb els operaris mitjançant tot tipus de pantalles i displays gegants, així com implementació de sistemes de control amb Scada. Cal destacar que en aquest sector som pioners en control i adquisició de dades a través d’ Ethernet TCP / IP.
Estàndard d’adquisició i explotació de dades amb Ethernet TCP / IP
Exemples control Scada per a plantes de faricació.
  • Emmagatzematge Massiu de Dades.
  • Explotació i anàlisi de la informació per optimitzar rendiments i processos.

Exemple de Recollida de Dades de producció, va enviar d’ordres de fabricació, control de costos, optimització i seguiment de traçabilitat.

Exemple Reial d’una dels nostres projectes de control de producció.

 

Print Friendly and PDF